Premie uitvaartverzekering berekenen

De premie uitvaartverzekering hangt van af van een aantal factoren. Hieronder wordt eerst uitgelegd hoe een uitvaartverzekering werkt en daarna hoe de premie uitvaartverzekering wordt bepaald.

Uitvaartverzekering, wat houd het in?

Een uitvaartverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat u genoeg geld nalaat aan uw familie, zodat zij voor u een mooie uitvaart kunnen regelen. U kunt dit geld natuurlijk zelf bij elkaar sparen, maar sommige mensen vinden dit moeilijk.

Een groot deel van het geld dat u betaalt als uitvaartverzekering premie wordt voor lange tijd belegd. Het bedrag hiervan dat jaarlijks beschikbaar is voor winstdeling wordt gebruikt om het verzekerd kapitaal te dekken, net als bij bijvoorbeeld de autoverzekering.

De hoogte van de premie uitvaartverzekering kan erg verschillen per verzekeringsmaatschappij. Daarnaast wordt de premie berekend aan de hand van uw gegevens. Dezelfde uitvaartverzekering van dezelfde verzekeringsmaatschappij kan per verzekerde erg verschillen.

Factoren die de premie uitvaartverzekering beïnvloeden

Er zijn een aantal factoren die de premie uitvaartverzekering beïnvloeden. Allereerst hangt de premie af van het uit te keren bedrag bij overlijden van de verzekerde.

Daarnaast is ook de leeftijd van de verzekerde van invloed. Als de verzekerde bijvoorbeeld honderd jaar is, is de kans dat hij binnen een paar jaar overlijdt groot. Dan is er minder tijd om het geld te beleggen dan wanneer de verzekerde jonger is en dus ook minder tijd om het geld meer waard te laten worden.

Als laatste hangt de premie uitvaartverzekering af van de looptijd van de verzekering. Des te korter de looptijd, des te hoger de premie die de verzekerde moet betalen.

Verschillen in premies uitvaartverzekeringen

De premies van uitvaartverzekeringen van verschillende verzekeringsmaatschappijen kunnen erg verschillen. Dit hangt af van de periode dat u premie betaald. Als deze periode tien jaar is, is uw premie lager dan wanneer deze periode vijf jaar is.

Tevens verschillen de premies omdat er geen algemene (basis)prijs is vastgesteld. Uitvaartverzekeringen mogen helemaal zelf weten hoe hoog ze de premie maken. De premies van verschillende uitvaartverzekeringen kunt u gemakkelijk vergelijken op onze uitvaartverzekering vergelijkingssite.